top of page

 

1. KÄYTTÖEHDOT

LUE NÄMÄ SOPIMUSEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT PALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI.

Lyhyesti

Näitä Käyttöehtoja ja jäljempänä kuvattua Tietosuojakäytäntöä (yhdessä “Ehdot”) sovelletaan Beauty Expertise Finland Oy:n (Y-tunnus 2786819-2), osoite: Iso Roobertinkatu 29 A 2, 00120 Helsinki (jatkossa “Beauty Expertise”, “Base Academy” “me”, “meille” ja “meidän”), ja sinun (“sinä”, “itse”) välillä liittyen sinun Base Academyn verkkokurssin käyttöön (“Palvelu”).

 

Luethan nämä Ehdot huolellisesti ennen Palvelun käytön aloittamista. 

Palvelun käytön edellytyksenä on näiden Ehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Ilmoittautumalla Palveluun ja käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelua käyttäviin, mukaan lukien sinuun. Me voimme kerätä ja käyttää henkilötietojasi Palvelun tarjoamiseksi. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan jäljempänä olevaa Tietosuojakäytäntöä. Emme anna henkilötietojasi koskaan kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä Palvelua, hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja. Jos vastustat näitä Ehtoja tai niiden osaa, sinulla ei ole oikeutta ilmoittautua Palveluun tai käyttää Palvelua.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuessasi palveluun sinun tulee antaa meille paikkansa pitävät, ajantasaiset tiedot. Lähettämällä ilmoittautumisen, todistat olevasi yli 18-vuotias. Jos olet alaikäinen, lähettämällä ilmoittautumisen todistat, että sinulla on huoltajan suostumus Palvelun tilaamiseen. Mikäli luovuttamasi tiedot eivät täytä näitä vaatimuksia, tämä katsotaan näiden Ehtojen rikkomiseksi. Emme palauta kurssimaksua tilanteessa, jossa käyttäjä on rikkonut näitä Ehtoja.

Sinä olet yksin vastuussa käyttäjätilisi toimista Palvelussa sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Sinä olet vastuussa laitteesi ja niiden tietojesi (kuten käyttäjätunnus ja salasana) suojaamisesta, joilla käytät Palvelua tai joilla kirjaudut Palveluun. Kaikki kirjautumisen jälkeen nähtävillä oleva opetussisältö on tarkoitettu vain Palveluun kirjautuneelle, eli ilmoittautumisen tehneelle käyttäjälle, eikä sisältöä ole lupa kopioida, levittää tai ladata verkkokurssiympäristön ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Sitoudut siihen, että et luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustasi, salasanaasi tai muita Palveluun kirjautumiseen tai tunnistautumiseen käytettäviä käyttäjätietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi, mikäli tietoosi tulee tietoturvarikkomus tai jos epäilet jonkun käyttävän käyttäjätiliäsi oikeudetta.

Immateriaalioikeudet

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelussa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. 

 

Palvelun sisältämän tai Beauty Expertisen Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Beauty Expertiselle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Beaty Expertisen antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkokurssissa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Beauty Expertisen yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Beauty Expertiselle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Kaikki oikeudet Palveluun, sen alkuperäiseen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat Beauty Expertise Finland Oy:lle. Meidän tavaramerkkejämme ei saa käyttää millään tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista hyväksyntää. Ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin säädetä, sinulla ei ole oikeutta purkaa, murtaa tai muuten selvittää Palvelun suunnittelua, toimintalogiikkaa, rakennetta tai toiminnallisuuksia (mukaan lukien algoritmit ja lähdekoodi) tai jakaa Palvelua edelleen. Antamalla meille palautetta Palvelusta siirrät meille kaikki oikeudet kyseiseen palautteeseen kuten esimerkiksi oikeuden käyttää antamaasi palautetta meidän parhaaksi katsomalla tavalla. Jos julkaisemme palautteesi Palvelussamme, voimme mainita enintään etunimesi, ikäsi ja asuinpaikkakuntasi. Emme koskaan julkaise Palvelussa sukunimeäsi tai muita henkilökohtaisia tietojasi.

Palvelun läpäisy / Kurssilta valmistuminen

Base Academy on yksityinen koulutusyritys. Palvelu antaa valmiuksia meikkaajan työhön ja ammattiin. Palvelu on verrattavissa muihin Suomessa toimiviin meikkaajan ammattiin valmistaviin yksityiskouluihin, joissa kurssisuorituksesta saatava todistus on koulutusyrityksen itsensä laatima ja kurssisuoritus koulun vastaavan opettajan itsensä hyväksymä. Käyttämällä Palvelua ja hyväksymällä Ehdot ymmärrät, että kurssitodistus ei ole verrattavissa virallisen ammattioppilaitoksen ammattitutkintoon. Kurssitodistus voi auttaa sinua työnhaussa ja läpäistyäsi kurssin voit halutessasi aloittaa työt meikkaajana, mutta Palvelu ei kuulu opintotuen, työttömyysetuuksien tai ammattiliittojen piiriin.

Palvelu

Palvelu voi sisältää mainontaa ja markkinointia. Käyttämällä Palvelua suostut siihen, että me ja kolmannet osapuolet voimme tehdä mainontaa ja erilaisia markkinointitoimia Palvelun sisällä. Palvelu sisältää opetusmateriaalin ja verkkoympäristön lisäksi mahdollisia alennuksia kolmansien osapuolien tuotteisiin. Kaikki transaktiot tällaisiin kolmansien osapuolten tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen ovat sinun ja kolmannen osapuolen välisiä. Sinä olet vastuussa kaikista laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista joita käytät Palvelun yhteydessä kuten esimerkiksi niiden toiminnallisuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa ja niiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Olet vastuussa siitä, että sinun laitteesi, sovellukset, käyttöjärjestelmät, yhteydet ja data, jonka yhdistät ja/tai lataat Palveluun, ei aiheuta ongelmia Palvelulle, Beauty Expertise:lle tai kolmansille osapuolille. Sinä olet vastuussa tiedoistasi sekä käyttämästäsi tietoliikenteestä ja tietojärjestelmistä sekä niiden luottamuksellisuudesta ja suojaamisesta. Meillä on milloin tahansa oikeus muuttaa, muokata ja päivittää Palvelua tai mitä tahansa osaa Palvelusta. Pyrimme kohtuullisin keinoin tiedottamaan sinulle etukäteen olennaisista muutoksista Palveluun, jotka voisivat vaikuttaa Palvelun käyttöä haittaavasti.

Sinulla ei ole oikeutta tehdä Palvelun taustajärjestelmiin liittyviä automatisoituja kyselyitä.  

Linkit muille sivustoille 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten internetsivuille tai palveluihin, jotka eivät ole Beauty Expertise Oy:n omistamia tai hallinnoimia.

Irtisanominen

Meillä on oikeus ilman ennakkovaroitusta tai mitään vastuuta irtisanoa välittömin vaikutuksin käyttäjätilisi ja estää pääsy Palveluun tai rajoittaa Palvelun käyttöä sinun osaltasi milloin tahansa, jos rikot näitä Ehtoja tai jos epäilemme käyttäjän osallistuneen kurssille muussa kuin opetustarkoituksessa. Irtisanomisen yhteydessä sinun oikeutesi käyttää Palvelua päättyy välittömästi, emmekä palauta rahoja keskeytyneestä kurssista. Jos kopioit, levität tai lataat luvatta maksullista, henkilökohtaista opetusmateriaalia kolmannelle osapuolelle, veloitamme sinulta 1 kurssimaksu/1 ilmoittautumaton henkilö. Jos kopioit tai levität luvatta opetusmateriaalia omiin kaupallisiin tarkoituksiin, sovallemme tekijänoikeuslakia  (tekijänoikeusrikos, tekijänoikeusrikkomus). Jos haluat poistaa käyttäjäprofiilisi ja lopettaa Palvelun käytön, voit tehdä sen pyytämällä käyttäjätilin poistoa. 

Vastuunrajoitus

Sovellettavan lainsäädännön rajoissa Beauty Expertise Finland tai sen johtajat, työntekijät, kumppanit, agentit, toimittajat tai konserniyhtiöt eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi menetetystä liikevaihdosta tai voitosta, tietojen katoamisesta, maineen menetyksestä tai muista vahingoista, jotka johtuvat (i) pääsystäsi Palveluun, Palvelun käytöstäsi tai siitä, että et voi käyttää Palvelua; (ii) kolmannen osapuolen toimista tai kolmansien osapuolten sisällöstä; (iii) sisällöstä, joka on hankittu Palvelusta tai liiketoimista tai muista toimista, joita suoritetaan Palvelun kautta; ja (iv) luvattomasta käytöstä, pääsystä tai sisällön muokkauksesta riippumatta siitä, mistä perusteesta vahinko johtuu ja onko meitä tiedotettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.  

 

Vastuuvapaus

Sinä käytät Palvelua täysin omalla vastuullasi. Palvelu on tarjottu sinulle sellaisena kun se on. Palvelu tarjotaan sinulle ilman mitään takuita, kuten esimerkiksi takuuta Palvelun sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelun toiminnallisuudesta.

Beauty Expertise Finland Oy, sen tytäryhtiöt ja sen lisenssinantajat eivät takaa tai vastaa siitä, että a) Palvelu toimisi katkotta, turvallisesti tai olisi saatavilla ajankohdasta ja sijainnista riippumatta; b) että Palvelun mahdolliset viat tai virheet korjattaisiin; c) että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista; tai d) että Palvelun käytön lopputulos vastaisi toiveitasi.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa näitä Ehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vaikka emme välittömästi ryhtyisi mihinkään toimiin Ehtojen rikkomisen johdosta, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme. Mikäli jotain Ehtojen määräystä ei pidettäisi pätevänä tai täytäntöönpanokelpoisena, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin Ehtojen määräysten voimassaoloon. Nämä Ehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelua koskevan sopimuksen ja kumoavat kaikki osapuolten välillä mahdollisesti ennen sopimuksen voimaantuloa tehdyt aiemmat Palvelua koskevat sopimukset.

Meillä on oikeus siirtää nämä Ehdot ja/tai niihin liittyvät oikeudet tai velvollisuudet konserniyhtiöllemme tai kolmannelle osapuolelle ilman velvollisuutta ilmoittaa tästä ennakkoon.

Muutokset

Pidätämme kaikki oikeudet näitä Ehtoja koskeviin muutoksiin. Jos muutos on olennainen, pyrimme tiedottamaan niistä vähintään 30 päivää ennen Ehtojen muuttumista. Pidätämme kaikki oikeudet määrittää sen mikä on olennainen muutos.

Palvelun käyttämistä jatkamalla hyväksyt myös tarkistetut ja muutetut Ehdot. Jos et hyväksy uusia Ehtoja, ole hyvä ja lopeta Palvelun käyttäminen.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä Ehdoista, otathan meihin yhteyttä. 

 

2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Viimeksi päivitetty 16.5.2019

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Beauty Expertise Oy:n kehittämän palvelun, Base Academy verkkokurssin ("Palvelu") käyttöä ja henkilötietojesi käsittelyä Palvelun yhteydessä. Palvelu on meikkaajan työhön valmistava verkkokurssi.

Palvelun yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojesi osalta soveltuvan lain mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Beauty Expertise Finland Oy (Y-tunnus 2786819-2), (jatkossa “Beauty Expertise”, “me”, “meille” ja “meidän”). 

Mitä tietoja Palvelu kerää ja miten tietoja käsitellään?

Voimme kerätä henkilötietojasi eri tavoin, jotka on kuvattu alla.

 

Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot 

Palvelu edellyttää toimiakseen käyttäjätiliä. Kun ilmoittaudut Palvelun käyttäjäksi, voimme kerätä sinulta seuraavia tietoja: nimi, ikä, osoite, ammatti, sähköpostiosoite, puhelinnumero.​ Käyttäessäsi Palvelua, voimme käsitellä henkilötietojasi, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: kun lähetämme sinulle Palveluun liittyvää tietoa tai Palveluun liittyviä tuotteita. Emme koskaan luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.​

Automaattisesti kerättävät tiedot

Osan tiedoista saamme automaattisesti Palvelun käytöstä. Palvelu  voi myös kerätä ja käyttää joitain tietoja automaattisesti kuten Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot, käyttämäsi laitteen tiedot, jotka saamme, kun rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluun tai käyttäessäsi Palvelua, kuten laitteesi yksilöllinen laite ID, laitteesi yksilöllinen IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi verkkoselaintyyppi sekä tieto siitä, miten käytät Palvelua (“Automaattisesti kerätty tieto”). Emme käytä näitä tietoja tai luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Keräämme myös tietoja käynneistäsi internetsivuillamme evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymejä tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjämme käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän.

Onko kolmansilla osapuolilla mahdollisuus nähdä tai saada käyttöön Palvelun keräämiä tietoja?

Emme koskaan luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa: 

  • sovellettavan lainsäädännön perusteella, esimerkiksi tuomioistuimen tai muiden viranomaisten niin vaatiessa

  • mikäli meillä on perusteltu syy olettaa, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, petoksen selvittämiseksi tai vastatessamme viranomaisten pyyntöihin; 

  • jos Beauty Expertise Finland Oy tai Palvelu sulautuu toiseen yritykseen tai on muun yritysjärjestelyn osapuolena tai kaikki tai osa sen osakkeista on osakekaupan kohteena. Tällöin ilmoitamme omistuksen muutoksesta sinulle sähköpostitse ja/tai internetsivuillamme ja kerromme samalla vaihtoehdoistasi tähän liittyen.  

 

Mistä voin kieltäytyä niin halutessani?

Voit kieltää Beauty Expertise Finland Oy:ta käyttämästä tietojasi oman palvelun suoramarkkinointitoimenpiteisiin tai markkina- tai mielipidetutkimuksiin. Mikäli haluat kieltää tietojesi käytön Palvelun omiin markkinointitarkoituksiin, ota meihin yhteyttä (basemakeupacademy@gmail.com) ja vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa.

Tietojen säilyttäminen ja tietojesi hallinta

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin käytät Palvelua ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen. Säilytämme Automaattisesti kerättyjä tietoja 24 kuukautta, ja tämän jälkeen voimme säilyttää niitä kokoomatietoina. Mikäli haluat, että poistamme henkilötietosi soveltuvan lain mahdollisesti sallimalla tavalla, ota meihin yhteyttä ja vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa. Huomaathan, että kaikki tai osa tiedoista voi olla edellytyksenä Palvelun toiminnalle.

Alaikäisyys

Ilmoittautuessasi Palveluun, todistat olevasi vähintään 18-vuotias. Jos olet alaikäinen, ilmoittautuessasi Palveluun todistat omaavasi huoltajasi suostumuksen Palvelun ostamiseen ja sen käyttämiseen. Emme palauta kurssimaksua syystä, jossa Palvelun tilaaja on rikkonut näitä Ehtoja. Emme kohdista markkinointia alle 13-vuotiaille lapsille.

Turvallisuus 

Suhtaudumme vakavasti tietojesi suojaamiseen. Käytämme fyysisiä, sähköisiä ja prosesseihin liittyviä tietoturvatoimenpiteitä suojataksemme keräämiämme ja käyttämiämme tietoja. Esimerkiksi rajoitamme oikeuden käsitellä tietoja ainoastaan valtuutetuille työntekijöillemme tai alihankkijoillemme, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa käyttääkseen tai kehittääkseen Palvelua. Huomaathan, että vaikka me pyrimme tarjoamaan riittävän tietoturvan käsittelemillemme ja säilyttämillemme tiedoille, mikään suojausmekanismi ei estä kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. 

Muutokset

Voimme päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin mistä tahansa syystä. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista lisäämällä päivitetyn Tietosuojakäytännön tänne ja ilmoittamalla siitä sinulle sähköpostitse tai Palveluun lisäämällämme ilmoituksella. Kehotamme sinua tutustumaan Tietosuojakäytäntöön säännöllisesti, sillä Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että hyväksyt kaikki muutokset Tietosuojakäytäntöön.

Evästeet 

Evästeet ovat tiedostoja, jotka laite vastaanottaa ja välittää Palvelun käytön yhteydessä. Beauty Expertise voi käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita Palvelun toimittamiseksi, kehittääkseen sen laatua ja parantaakseen käyttäjäkokemusta. Käyttämällä Palvelua ja sallimalla evästeiden käytön käyttämässäsi selaimessa annat Meille suostumuksesi evästeiden käyttöön. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa Palvelun käyttökokemukseen.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on Palvelun käyttöön liittyvään yksityisyyden suojaan, käyttöehtoihimme tai toimintatapoihimme liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen basemakeupacademy@gmail.com.

bottom of page